Новини Партньори Продукти Проекти Документи За нас 
Новини
Партньори
Продукти
Ценови листи
Услуги
Проекти
Документи
Енергийна ефективност
Застраховка професионална отговорност
Общи условия за търговия
Обявления
Политика за поверителност
Политика по качество, здраве и безопасност
Регистрация в Централен Професионален Регистър на Строителя
Свидетелство за регистрирана марка
Система за радио управление Citylight
Система за управление на качеството по ISO 9001:2015
Система за управление на околната среда по ISO 14001:2015
Системи за управление на енергията
Управление на здравословни и безопасни условия на труд по OHSAS 18001
За нас

 Наименование
Регистрация в ЦПРС - ВТОРА ГРУПА
I до IV категория 
Регистрация в ЦПРС - ПЕТА ГРУПА
Отделни видове СМР съгласно КИД -2008, сектор Строителство  
Регистрация в ЦПРС - ПЪРВА ГРУПА
II до V категория 
Регистрация в ЦПРС - ТРЕТА ГРУПА
I до III категория 
Регистрация в ЦПРС - ЧЕТВЪРТА ГРУПА
III и IV категория 


©2008-2018 Hitlighting Ltd. Всички права запазени.