Новини Партньори Продукти Проекти Документи За нас 
Новини
Партньори
Продукти
Ценови листи
Услуги
Проекти
Документи
Енергийна ефективност
Общи условия за търговия
Обявления
Политика по качество, здраве и безопасност
Регистрация в Централен Професионален Регистър на Строителя
Свидетелство за регистрирана марка
Система за радио управление Citylight
Система за управление на качеството по ISO 9001:2015
Система за управление на околната среда по ISO 14001:2015
Системи за управление на енергията
Управление на здравословни и безопасни условия на труд по OHSAS 18001
За нас

 Наименование
Информация за сключен договор
Договор съгласно Решение/Заповед №ИК-12 от 01.03.2013 г. 
Информация за сключен договор
Договор по об. поз. 3 съгласно Решение/Заповед №ИК-07 от 28.12.2012 г. 
Информация за сключен договор
Договор по об. поз. 1 и 2 съгласно Решение/Заповед №ИК-07 от 28.12.2012 г. 
Решение № ИК-08/08.01.2013 г.
за прекратяване на процедурата за определяне на изпълнител по обос. поз.IV  
Решение/ Заповед № ИК-07/28.12.2012 г.
Решение за класиране на кандидатите и определяне на изпълнител 
Решение/ Заповед №ИК-12/01.03.2013
Решение за класиране на кандидатите и определяне на изпълнител 


©2008-2018 Hitlighting Ltd. Всички права запазени.