Новини Партньори Продукти Проекти Документи За нас 
Новини
Обява до заинтересованите лица и общественост
Актуализиран раздел "Ценови листи"
Нови цени Gewiss
Пререгистрация в ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ
Осветление на спортно игрище Национална спортна академия "Васил Левски"
Партньори
Продукти
Ценови листи
Услуги
Проекти
Документи
За нас
Обява до заинтересованите лица и общественост08.05.2018
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 4, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, в качеството си на собственик и възложител, Ви уведомявам, че предвиждам осъществяването на следното инвестиционно предложение: ”ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕХ ЗА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛИ”, което ще се реализира в УПИ I – за производствено-монтажна дейност, кв. 25 по плана на с. Първомайци, Община Горна Оряховица. В тази връзка е внесена информация в Общинска администрация гр. Горна Оряховица за становище по инвестиционното предложение.

Актуализиран раздел "Ценови листи"19.04.2018
Обновени и допълнени са ценовите листи на предлаганите от фирмата продукти.

Нови цени Gewiss 01.03.2018
Нова ценова листа GEWISS в сила от 01.03.2018 г.
Актуализиран раздел Ценови листи.

Пререгистрация в ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ 31.08.2017
Фирмата извърши потвърждаване на обстоятелствата, подлежащи на вписване в ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ (ЦПРС) с обхват на дейностите по групи и категории, както следва:
1. ПЪРВА ГРУПА - строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения - от II до V категория;
2. ВТОРА ГРУПА - строежи от транспортната инфраструктура - от I до IV категория
3. ТРЕТА ГРУПА - строежи от енергийната инфраструктура - I до III категория
4. ЧЕТВЪРТА ГРУПА - III категория, строежи от благоустройствената
инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда
5. ПЕТА ГРУПА - отделни видове СМР съгласно НКИД позиция 45 Строителство
Копия на валидните удостоверения за вписването на фирмата в ЦПРС са качени в секция "Документи" на сайта.

Осветление на спортно игрище Национална спортна академия "Васил Левски"03.12.2015
След спечелена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на чл.101а, Глава осма "а" от ЗОП, "Хит" ООД достави и монтира 16 бр. осветители 2000 W, IP66, модел RAY 2000W, производител SBP, Италия за ново футболно игрище с изкуствена трева на територията на НСА "Васил Левски". Доставените прожектори направиха възможно сертифицирането на спортното съоръжение от ФИФА със сертификат FIFA 2**.
Днес бе официалното откриване на модерното игрище, състояло се в присъствието на кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова и министъра на младежта и спорта г-н Красен Кралев.
Пожелаваме много успехи на идните поколения, които ще тренират на новата придобивка!

Партньорство Axo Light05.06.2015
Фирма “Хит“ ООД започна директно парньорство и търговия с продуктите на Axo Light, Италия.
С ценовите листи на дребно в лева с ДДС можете да се запознаете в раздел Ценови листи.

Партньорство FLOS, Италия01.09.2014
Фирма “Хит“ ООД започна директно парньорство и търговия с продуктите на FLOS, Италия.
С ценовите листи на дребно в лева с ДДС можете да се запознаете в раздел Ценови листи.

Партньорство GEWISS, Италия01.09.2014
Фирма “Хит“ ООД възобнови директното си партньорство и дистрибуция за България на продуктите на фирма GEWISS. Очаквайте обогатен асортимент, подобрени складови наличности и нови, по-ниски цени.

Изпълнено осветление стадион ПФК "Лудогорец", гр. Разград01.06.2012
На 23 Май 2012 г. ПФК „Лудогорец“ спечели шампионската титла при дебютния мач на осветление на проектираната и изградена от „Хит“ ООД осветителна инсталация на стадион „Лудогорец Арена“ в гр. Разград.

Безплатен телефон за сигнали за уличното осветление02.11.2011
0800 13121 - безплатен телефонен номер за сигнали за повреди в системите на уличното осветление в Общините Велико Търново, Горна Оряховица и Стара Загора (безплатни първите 3 минути).
24-часов дежурен телефон

©2008-2018 Hitlighting Ltd. Всички права запазени.