Новини Партньори Продукти Проекти Документи За нас 
Новини
Партньори
Продукти
Ценови листи
Услуги
Проекти
Документи
За нас
Обява до заинтересованите лица и общественост08.05.2018
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 4, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, в качеството си на собственик и възложител, Ви уведомявам, че предвиждам осъществяването на следното инвестиционно предложение: ”ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕХ ЗА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛИ”, което ще се реализира в УПИ I – за производствено-монтажна дейност, кв. 25 по плана на с. Първомайци, Община Горна Оряховица. В тази връзка е внесена информация в Общинска администрация гр. Горна Оряховица за становище по инвестиционното предложение.
©2008-2018 Hitlighting Ltd. Всички права запазени.