Новини Партньори Продукти Проекти Документи За нас 
Новини
Партньори
Продукти
Ценови листи
Услуги
Проекти
Документи
Енергийна ефективност
Общи условия за търговия
Обявления
Политика по качество, здраве и безопасност
Регистрация в Централен Професионален Регистър на Строителя
Свидетелство за регистрирана марка
Система за радио управление Citylight
Система за управление на качеството по ISO 9001:2015
Система за управление на околната среда по ISO 14001:2015
Системи за управление на енергията
Управление на здравословни и безопасни условия на труд по OHSAS 18001
За нас

Наименование
Регистрация в ЦПРС - ПЕТА ГРУПА
Отделни видове СМР съгласно КИД -2008, сектор Строителство  
Регистрация в ЦПРС - ВТОРА ГРУПА
I до IV категория 
Регистрация в ЦПРС - ТРЕТА ГРУПА
I до III категория 
Регистрация в ЦПРС - ЧЕТВЪРТА ГРУПА
III и IV категория 
Регистрация в ЦПРС - ПЪРВА ГРУПА
II до V категория 


©2008-2018 Hitlighting Ltd. Всички права запазени.