Политика за лични данни

Този сайт използва „бисквитки“, за да работи оптимално за Вас.

GDPR Бисквитки Приемам

За нас

Хит ООД е основана през 1992 като частна, семейна фирма с предмет на дейност производство и търговия с осветителна техника. Амбицията на фирмата е да предложи на своите клиенти пълната гама осветителна техника и светло-технически решения. Всички изделия и решения са в съответствие с действащите в България норми и в духа на европейските тенденции за техническо развитие. Още в първите години от създаването си, Хит ООД се налага като един от лидерите  на българския пазар на осветителна техника.

Постепенно Хит ООД разширява своята дейност и скоро е една от първите български компании, предлагащи пълен инженеринг в областта на уличното осветление, като си партнира с десетки общини от цяла България. Паралелно с това, с бързи темпове се развива и производството на осветителни тела, основно за улично осветление.

През годините, на фона на динамична бизнес среда и чести промени в пазарната конюнктура, компанията демонстрира гъвкавост, като още повече развива и надгражда своите дейности, доказва себе си като надежден доставчик и партньор, не само на българския, но и на външните пазари.

Днес Хит ООД развива своята дейност в следните основни направления:

  • Търговия с осветителна техника и електроапаратура
  • Проектиране на осветителни и електро-инсталации
  • Инженеринг в областта на уличното осветление и енергийната инфраструктура
  • Строителство на сгради, съоръжения и инфраструктурни обекти
  • Разработване, производство и продажба на изделия от метал и металообработване

В Хит ООД към настоящия момент работят над 100 човека, сред които  висококвалифицирани ръководни и изпълнителски кадри и доказали се в своите области специалисти. Дружеството разполага и продължава да инвестира в модерни и високотехнологични машини, съоръжения, транспортни средства и оборудване.

В Хит ООД е внедрена и се поддържа Интегрирана система за управление на процесите в съответствие със международни стандарти ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. Системата обхваща всички изпълнявани от фирмата дейности и е сертифицирана от Bureau Veritas.

 

Устойчиво развитие

За нас, в Хит ООД устойчивото развитие е цел, която не само е еднакво значима, но и взаимодопълваща се с естествените за всяка компания цели, насочени към растеж, конкурентоспособност и ефективност. Ние съзнаваме своите отговорности към околната среда, обществото, нашите служители и партньори. В духа на това разбиране е разработена и заявена нашата политика по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа, с която ние даваме израз на принципите и ангажиментите, от които се ръководим във всички свои дейности.  

A Прикачени файлове