Новини Партньори Продукти Проекти Документи За нас 
Новини
Партньори
Продукти
Ценови листи
Услуги
Проекти
Документи
Енергийна ефективност
Застраховка професионална отговорност
Общи условия за търговия
Обявления
Политика за поверителност
Политика по качество, здраве и безопасност
Регистрация в Централен Професионален Регистър на Строителя
Свидетелство за регистрирана марка
Система за радио управление Citylight
Система за управление на качеството по ISO 9001:2015
Система за управление на околната среда по ISO 14001:2015
Системи за управление на енергията
Управление на здравословни и безопасни условия на труд по OHSAS 18001
За нас

Наименование
Информация за сключен договор
Договор по об. поз. 1 и 2 съгласно Решение/Заповед №ИК-07 от 28.12.2012 г. 
Решение/ Заповед № ИК-07/28.12.2012 г.
Решение за класиране на кандидатите и определяне на изпълнител 
Решение № ИК-08/08.01.2013 г.
за прекратяване на процедурата за определяне на изпълнител по обос. поз.IV  
Информация за сключен договор
Договор по об. поз. 3 съгласно Решение/Заповед №ИК-07 от 28.12.2012 г. 
Решение/ Заповед №ИК-12/01.03.2013
Решение за класиране на кандидатите и определяне на изпълнител 
Информация за сключен договор
Договор съгласно Решение/Заповед №ИК-12 от 01.03.2013 г. 


©2008-2018 Hitlighting Ltd. Всички права запазени.