Новини Партньори Продукти Проекти Документи За нас 
Новини
Обява до заинтересованите лица и общественост
Актуализиран раздел "Ценови листи"
Нови цени Gewiss
Пререгистрация в ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ
Осветление на спортно игрище Национална спортна академия "Васил Левски"
Партньори
Продукти
Ценови листи
Услуги
Проекти
Документи
За нас
Пререгистрация в ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ 31.08.2017
Фирмата извърши потвърждаване на обстоятелствата, подлежащи на вписване в ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ (ЦПРС) с обхват на дейностите по групи и категории, както следва:
1. ПЪРВА ГРУПА - строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения - от II до V категория;
2. ВТОРА ГРУПА - строежи от транспортната инфраструктура - от I до IV категория
3. ТРЕТА ГРУПА - строежи от енергийната инфраструктура - I до III категория
4. ЧЕТВЪРТА ГРУПА - III категория, строежи от благоустройствената
инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда
5. ПЕТА ГРУПА - отделни видове СМР съгласно НКИД позиция 45 Строителство
Копия на валидните удостоверения за вписването на фирмата в ЦПРС са качени в секция "Документи" на сайта.
©2008-2018 Hitlighting Ltd. Всички права запазени.