Новини Партньори Продукти Проекти Документи За нас 
Новини
Нови ценови листи
Пререгистрация в ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ
Нова ценова листа Fabbian
Осветление на спортно игрище Национална спортна академия "Васил Левски"
Партньорство Axo Light
Партньори
Продукти
Ценови листи
Услуги
Проекти
Документи
За нас
Пререгистрация в ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ 15.08.2016
Фирмата извърши потвърждаване на обстоятелствата, подлежащи на вписване в ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ (ЦПРС) с обхват на дейностите по групи и категории, както следва:
1. ПЪРВА ГРУПА - строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения - от II до V категория;
2. ВТОРА ГРУПА - строежи от транспортната инфраструктура - от I до IV категория
3. ТРЕТА ГРУПА - строежи от енергийната инфраструктура - I до III категория
4. ЧЕТВЪРТА ГРУПА - III категория, строежи от благоустройствената
инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда
5. ПЕТА ГРУПА - отделни видове СМР съгласно НКИД позиция 45 Строителство
Копия на валидните удостоверения за вписването на фирмата в ЦПРС са качени в секция "Документи" на сайта.
©2008-2017 Hitlighting Ltd. Всички права запазени.